Menu +

Beïnvloeden van werkvermogen

Wat veroorzaakt een verslechterd werkvermogen, wat zijn de stuurfactoren en wat kunnen we doen om het werkvermogen te verbeteren?

 

Context
In 2014 werd door de arbodienst van Tatasteel gemeten dat 13% van de populatie in de werkeenheden een matig tot slecht werkvermogen had. Recent gehouden PMO’s (2017 tot heden) bij diverse werkeenheden en afdelingen geven een gemiddeld matig tot slecht werkvermogen van resp. 18 tot 22 %. Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen werkvermogen en productiviteit.

Uit onderzoek van o.a. Erasmus Universiteit blijkt dat een verminderd werkvermogen een nadelige invloed heeft op de productiviteit en ook een voorspeller is voor toekomstig verzuim. Een medewerker met slecht werkvermogen verzuimt gemiddeld 20 dagen per jaar tegenover 1 dag voor iemand met een uitstekend werkvermogen. Dit is voor Tatasteel aanleiding om deze relatie nader te onderzoeken om uiteindelijk positief te kunnen beïnvloeden.

Wat is werkvermogen?
Werkvermogen is de mate waarin iemand zowel geestelijk als lichamelijk kan voldoen aan de eisen die het werk nu en in de toekomst stelt. De effecten van verminderd werkvermogen op productiviteit zijn groot*:
• Uitstekend werkvermogen: 0%
• Goed werkvermogen: -7,1%
• Matig werkvermogen: -16,6%
• Slecht werkvermogen: -26,4%
* bron: onderzoek Erasmus Universiteit “de gevolgen van een verminderd werkvermogen voor DI” vd Berk en Burdorf 2013

Toelichting begrippenkader:
Werkvermogen: is de mate waarin iemand zowel geestelijk als lichamelijk kan voldoen aan de eisen die het werk nu en in de toekomst stelt. Dit is de eigen inschatting. Deze wordt verkregen via een vragenlijst.
Huis van Werkvermogen: ter verduidelijking van het begrip werkvermogen is het ‘Huis van Werkvermogen’ geïntroduceerd door blikopwerk.nl. Het ‘huis’ geeft de relatie aan tussen de individuele, organisatorische en sociale dimensies van werkvermogen. De verschillende verdiepingen (factoren) zijn samen gebracht onder één dak van het huis van werkvermogen.
Workability Index (WAI): is een instrument om het werkvermogen van medewerkers te meten en te vergelijken met andere bedrijven. Ontwikkeld door Finnish Institutefor OccupationalHealth (FIOH) met een leidende rol voor professor Ilmarinen.
Productiviteit: Beschrijft hoeveel werk een persoon aan kan, waarbij het effect van een verhoogde productiviteit is dat het werk met minder moeite wordt verricht. Daarmee is er ruimte om overzicht te behouden en verbeteringen in werk te onderkennen en veiligheid te garanderen.

Centrale onderzoeksvraag:
Wat veroorzaakt een verslechterd werkvermogen, wat zijn de stuurfactoren en wat kunnen we doen om het werkvermogen te verbeteren?

Subvragen:
1. Welke stuurfactoren kunnen we identificeren?
2. Hoe bepalen we welke beïnvloedbaar zijn?
3. Hoe meten we of en hoe effectief interventies zijn?
4. Hoe krijgen we de methodiek Huis van Werkvermogen in de cultuur bij medewerkers en leidinggevenden? Welk gedrag hoort hierbij?

Werkwijze
We komen 4 dagdelen bij elkaar, aangevuld met een geweldige rondleiding over ons mega-terrein. Voor de eerste samenkomst, gaan we ook voorbereidend werk verrichten. We streven naar minimaal 5 andere deelnemers van bedrijven met oudere medewerkers, ploegendiensten en/of zwaar werk.

Voorbereiding:
1. Vragenlijsten uitzetten naar deelnemende bedrijven met toelichting: november 2019

Dag 1: 28 januari 2020 (ochtend)
1. Introductie Tata Steel
2. Gezondheid en werkvermogen bij Tata
3. Fishbone: welke stuurfactoren kunnen we identificeren? 4. Hoe meten we of en hoe effectief interventies zijn?

Dag 2: 6 april 2020
1. Terugkoppeling stuurfactoren en interventies
2. Wat doen andere bedrijven: wat zijn effectieve interventies?
3. Verankering Huis van Werkvermogen in cultuur: welk gedrag hoort hierbij?
4. Advies pilot, bespreking kpi’s die resultaat op korte en lange termijn meten

Dag 3: 9 juni 2020
1. Terugkoppeling pilot 3 maanden
2. Conclusie en aanbevelingen voor Bedrijvennetwerk HR

Dag 4: 15 juni 2021
1. Terugkoppeling pilot 12 maanden

Aanmelden
Je kan je aanmelden door een e-mail te sturen naar bianca@bedrijvennetwerkhr.nl />

Opdrachtgever: Tata Steel
Contactpersoon: Nelleke Sienders
Lead: Diana de Lange
Overige deelnemers: Maartje van Montfort en Sabine Vink-Rinkel