Menu +

Community of Practice

Binnen het netwerk werken wij samen in Communities of Practices (CoP’s) en kenniskringen vanuit concrete veranderopdrachten vanuit onze organisaties. Dit zijn actuele vernieuwingsopdrachten vanuit de lijn van onze organisaties.

We werken samen vanuit de principes van nieuw organiseren: we netwerken op basis van gelijkwaardigheid, zijn gedreven vanuit de ‘why’, gaan uit van transparantie voor alle leden en we leren door experimenteren.

We werken samen vanuit de principes van gestructureerde zelforganisatie: we werken op basis van zelforganisatievermogen, tijdelijke rollen met verantwoordelijkheden, gedistribueerd leiderschap en collectieve intelligentie.

We werken in de Communities of Practices (CoP’s): leergroepen die kennis en ervaring delen rondom een vraagstuk of concrete opdracht. Ze denken na over gemeenschappelijke kwesties, verkennen nieuwe ideeën en doen dienst als klankbord. Via het delen, inspireren, co creëren en verspreiden van concrete HR next practices.

 

Meer informatie over de verschillende CoP’s