Menu +

Continu leren en ontwikkelen

Hoe bereiken we een doorbraak in een Continu Leren en Ontwikkelen binnen onze organisatie?  

Opdrachtgever            :  Fontys Hogescholen

Contactpersoon          : Huib Burgersdijk, Consultant P&O

 

Context

De snel veranderende omgeving en de veranderende wensen en eisen van onze klanten vraagt om een wendbare organisatie die snel kan inspelen op deze verandering. Voor het onderwijs betekent dit o.a. een steeds betere afstemming met het werkveld, andere skills van onze medewerkers en bijvoorbeeld meer technische kennis. Het is soms lastig om de hoeveelheid van verandering als organisatie aan te kunnen en onze medewerkers daarin mee te laten bewegen.

 

Centrale vraagstelling

Thema’s als professionalisering en duurzame inzetbaarheid hebben de afgelopen jaren al veel aandacht gehad binnen onze organisatie. Deze thema’s zijn echter veelal instrumenteel aangepakt. We willen echter nu echt een slag maken met het ‘future’ proof maken van onze organisatie en medewerkers. Dus hoe maken we onze medewerkers future proof en nemen ze daarin eigenaarschap en staan medewerkers open voor continu leren en ontwikkelen. Centrale vragen die in deze COP of Challenge centraal staan:

  • Hoe vertalen we de ontwikkelingen in skills voor onze medewerkers?
  • Wat vraagt het om medewerkers future proof te krijgen in een organisatie?
  • Wat is nodig voor een doorbraak tot een leercultuur en een leven lang ontwikkelen en hoe creëren we een urgentiebesef?
  • Hoe versterken we het bewustzijn bij mensen dat dit noodzakelijk is in een wereld die alsmaar sneller ontwikkelt? Hoe krijgen we mensen beweging?
  • Wat is de rol van de organisatie/ HR hierin?
  • Wat vraagt dit van de leidinggevenden?
  • Welke organisatie vraagstukken liggen hieraan ten grondslag en hoe verhouden deze zich tot een ontwikkelingsgerichte cultuur?

 

Maatschappelijke relevantie van Continu leren en Ontwikkelen

Ook de SER (Sociaal Economische Raad) heeft dit onderwerp hoog op haar agenda staan. Hoe behoudt Nederland als kenniseconomie haar positie en hoe voorkomen dat onze voorsprong verloren gaat? De SER heeft hiervoor een groot aantal initiatieven genomen waar wij ons door kunnen laten inspireren. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen voor Nederland als kennisland en ook onze medewerkers fit voor de arbeidsmarkt houden.

 

Werkwijze

We werken in een projectteam vanuit de principes van zelforganisatie. Fontys Hogescholen neemt de ‘lead’ voor het organiseren van de bijeenkomsten. De opzet en frequentie van de bijeenkomsten stellen we als projectteam samen vast.

 

Aantal deelnemers

Er is plek voor max 8-10 deelnemers.

 

Tijdslijnen & tijdsbeslag

Start: januari 2019. Afhankelijk van de gekozen werkvorm afronding in juni 2019.
Bij de afronding delen we onze visie en inzichten met de opdrachtgever. Daarnaast denken we na over een manier waarop we onze kennis en inzichten kunnen delen met het netwerk. Dit kan op allerlei manieren zoals door middel van een vlog, whitepaper of inspiratiebijeenkomst.

Aanmelden kan via bianca@bedrijvennetwerkhr.nl