Menu +

De onzichtbare kracht van netwerken

Wat is de impact van formele en informele netwerken in organisaties?

Centrale vraagstelling
Organisaties worden platter en de beslissingsbevoegdheid wordt lager in de organisatie gelegd. Wat is de impact van formele en informele netwerken als hiërarchische organisaties transformeren tot netwerkorganisaties?

Context
Als Bedrijvennetwerk HR, een formeel netwerk, hebben we de missie om de betekenis voor de leden zo groot mogelijk te laten zijn. Het gevoel bestaat dat de impact vergroot kan worden als we binnen het formele netwerk ook over de as van informele verbindingen (het informele netwerk) kennis kunnen creëren en delen.

Voor de grote organisaties binnen het Bedrijvennetwerk HR hebben we hetzelfde gevoel. Er is een formele structuur, maar de informele structuur en de informele netwerken bieden wellicht kans om tot snellere informatievoorziening en meer dialoog, transparantie, vertrouwen en autonomie te komen.

Wat verbindt de mensen in de formele en informele netwerken? Zijn dat persoonlijke eigenschappen en drijfveren of organisatie specifieke elementen. Wie verhoudt zich tot wie/wat?

Onderzoeksvragen
• Wat is de impact van verwantschap op het ontstaan van netwerken?
• Hoe kan technologie en digitalisering helpen de gewenste impact van formele en informele netwerken te vergroten?
• Hoe kunnen formele en informele netwerken bijdragen aan betere dialoog en informatievoorziening en meer autonomie, vertrouwen en transparantie?
• Welke organisatie-inrichting leidt tot een grotere impact van formele en informele netwerken?

Aantal deelnemers
Er is plek voor max 8-10 deelnemers.

Tijdslijnen & tijdsbeslag
Drie keer een dagdeel (3*4 uur) samen kennis uitwisselen en verdiepingsslag maken:
• 1e bijeenkomst op donderdag 23 januari 2020 van 10:00 tot 14.00 uur
• 2e bijeenkomst op dinsdag 18 februari 2020 van 10.00 tot 14.00 uur
• 3e bijeenkomst op donderdag 12 maart 2020 van 10:00 tot 14:00 uur

Opdrachtgever:
Organisatieteam Bedrijvennetwerk HR

Contactpersoon en lead: Tom Klomberg

Werkwijze
In het onderzoek zullen we vanuit een breed en meervoudig perspectief kijken naar de onderzoeksvragen. We betrekken mogelijk kennis uit meerdere kennisgebieden zoals communicatie, antropologie, biologie, sociologie en sociale psychologie.

Het doel is om via deze Community of Practice samen met professionals uit het Bedrijvennetwerk HR, die actief bezig zijn met dit onderwerp – zowel in gedachtevorming als in de praktijk, te komen tot een visie op dit thema. Relevant is dat we over en weer halen en brengen. Werkvorm: drie dagdelen inclusief externe spreker(s) en deskundigen.

Afronding en kennisdeling
Bij de afronding delen we onze visie en inzichten met alle leden van het Bedrijvennetwerk HR. Dit kan op allerlei manieren zoals door middel van een vlog, white paper, podcast of inspiratiebijeenkomst.

Aanmelden
Je kan je aanmelden door een e-mail te sturen naar bianca@bedrijvennetwerkhr.nl