Menu +
BedrijvennetwerkHR

Frits Goldschmeding

What is it about ?

Frits Goldsmeding, de oprichter van Randstad, heeft een unieke manier bedacht om zijn snel groeiende onderneming te besturen zonder dat hij alle medewerkers zelf kon aannemen of aansturen. Hij bedacht de kernwaarden van Randstad: kennen, dienen, vertrouwen. Via deze kernwaarden heeft hij een unieke bedrijfscultuur gecreëerd waarin de mens centraal staat.

 

Who should use it ?

De bedrijfsgeschiedenis van Randstad en Frits zijn leiderschap bieden waardevolle lessen en inspirerende voorbeelden voor ondernemers welke een sterke groei doormaken en daardoor hun leiderschapsrol moeten aanpassen aan de grootte van de organisatie.

 

Success story

Frits begon 56 jaar geleden een bedrijf wat vandaag de dag een start-up zou heten. Hij bedacht als eerste dat de arbeidsmarkt geliberaliseerd kon worden door flexibele oplossingen te bieden om zo vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dit eerste uitzendbureau heeft inmiddels omzet van E19,2 miljard en een winst van E518,8 miljard in 2015. Als snel merkte Frits dat zijn onderneming zo snel groeide dat hij niet meer iedere medewerker zelf kon aan nemen. Als leider zocht hij een andere manier om zijn medewerkers te selecteren maar ook om hen te sturen in hun werkzaamheden. Hij bedacht de kernwaarden van Randstad: kennen, dienen, vertrouwen.

 

How ?

Tijdens de onboarding van nieuwe medewerkers is er veel aandacht voor de boodschap achter deze woorden. Medewerkers leren wat deze kernwaarden voor hun (toekomstige) functie betekenen en hoe zij zelfstandig beslissingen kunnen maken in een lastige situatie door de kernwaarden als toetsing te gebruiken.  Op die manier leert iedereen in het bedrijf in de geest van Frits te werken zonder dat hij de medewerker zelf heeft aangenomen of (in-) direct aanstuurt. De boodschap is sterk mensgericht: wie is de opdrachtgever, flexwerker of collega? Wat is zijn doel? Wat kan ik doen als expert om te helpen? Door jezelf die vragen te stellen krijg je kennis en inzichten waarmee een relatie op bouwt die wederkerig is en is gebaseerd op vertrouwen en respect. Jij kent mij dient hetzelfde doel.

 

Results

Kennen, dienen en vertrouwen zijn ook vandaag de dag de kernwaarden van Randstad en vormen een wezenlijk onderdeel van de ziel van de onderneming. Buiten het onboarding programma zijn de kernwaarden onder andere onderdeel van trainingen, compliance regels, intervisie, beoordelingsgesprekken en leiderschapstrainingen. Dit heeft als effect dat Randstad een unieke bedrijfscultuur heeft die zeer sterk ontwikkeld is in alle lagen van de organisatie waarin aandacht voor de mens en persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

 

Where to find more info?

Kennen dienen en vertrouwen vormen ook de basis voor de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie. Deze stichting heeft als doel een betere wereld te initiëren door te denken vanuit het belang van de ander. Dit vanuit de overtuiging dat er een betere wereld ontstaat als mensen en organisaties handelen vanuit het fundamentele uitgangspunt dat je een ander verder wilt helpen. De visie tot een mensgerichtere economie heeft drie basisprincipes. Ten eerste kijkt de mensgerichte onderneming nadrukkelijk ook naar het belang van haar werknemers en van andere belanghebbenden en dus niet vooral naar de belangen van de eigenaar of aandeelhouders. Ten tweede staat het platoonse en christelijke begrip agapè (caritas of liefde) centraal bij het ondernemen. Agapè ligt ten grondslag aan het kennen, dienen en vertrouwen van mensen in de samenleving. Ten laatste streeft een mensgerichte onderneming ernaar een imperfecte wereld te perfectioneren.

De publicatie van het boek “Kennen, dienen, vertrouwen” is de weerslag van een zoektocht naar mensgerichter ondernemen in de 21e eeuw. Voormalig ondernemer en topman Frits Goldschmeding voerde gesprekken met diverse wetenschappers over de bronnen van zijn denken over de mens, over werk en over economie. ISBN 9789058755988.

Frits over de ontstaansgeschiedenis van randstad:

Who are you going to call?

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie heeft als doel een betere wereld te initiëren door te denken vanuit het belang van de ander. Dit vanuit de overtuiging dat er een betere wereld ontstaat als mensen en organisaties handelen vanuit het fundamentele uitgangspunt dat je een ander verder wilt helpen. De Foundation wil hiertoe een bijdrage leveren door projecten te ondersteunen die inspelen op belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Mens, Werk en Economie. De werkwijze van de foundation is dat ze zelf actief projecten benadert en selecteert.

https://goldschmedingfoundation.org