Menu +

Functies en rollen

Community of Practice Functies en Rollen

Opdrachtgever: Achmea Compensation & Benefits

Contactpersoon en Lead: Petra Bijl & Barbara de Jongh

 

Context

Flexibiliteit loopt als een rode draad door alle organisatie- en HRM ontwikkelingen heen. Een gevolg daarvan is dat medewerkers breder inzetbaar worden en zelf ook behoefte hebben aan meer invloed op hun werk en op hun loopbaan. Behoefte aan wendbaarheid verhoudt zich niet meer tot strak afgebakende functies. Die wordt bijvoorbeeld gevonden door met rollen te werken, al dan niet in combinatie met functies die dan meestal ook generiek zijn beschreven. We merken dat het werken met rollen verschillende vragen oproept.

 

Centrale vraagstelling

Rollen zouden beter passen dan functies bij de dynamiek die bepaalde bedrijfsonderdelen kenmerkt. Het lijkt er soms op dat functies tegenstrijdig zijn aan rollen. Maar is dat wel zo, of is het een paradox en versterken beide benaderingen elkaar?

Welk HR beleidsinstrumentarium ondersteunt Achmea het beste om een wendbare organisatie te zijn, nu en in de toekomst?

Vragen die in deze Community of Practice centraal staan:

  • Gaan functies en rollen hand in hand?
  • Moet HR het denken in vast omschreven functies of generieke functies doorbreken en slimmer met taken en rollen van medewerkers omgaan? En hoe werkt dat dan?
  • Zullen functies op termijn verdwijnen? Is het denkbaar dat organisaties alleen met rollen gaan werken?
  • Hoe kom je van functies naar rollen?
  • Welke issues t.a.v. functies en rollen zijn er m.b.t. belonen, reorganisaties, performance development en talentontwikkeling?
  • Hoe moet het functiehuis en (agile) rollen ingericht worden om de issues t.a.v. functies en rollen met betrekking tot belonen, reorganisaties, performance development en talentontwikkeling op te lossen?

 

Werkwijze

Het doel is om via deze Community of Practice samen met professionals uit het Bedrijvennetwerk HR, die actief bezig zijn met dit onderwerp – zowel in gedachtevorming als in de praktijk, te komen tot een visie op dit thema. Relevant is dat we over en weer halen en brengen.

Werkvorm: nog met elkaar te bepalen. Jacqueline van Onzenoort (voorzitter netwerk) is facilitator.

 

Aantal deelnemers

Er is plek voor 8-10 deelnemers.

 

Tijdslijnen & tijdsbeslag

Twee keer een dagdeel (2*4h) samen kennis uitwisselen en verdiepingsslag maken:

  • Woensdag 23 januari 2019 10 – 13 uur in Leiden; aansluitend lunch voor wie mee wil lunchen (adres: Dellaertweg 1 in Leiden, zaal Spar; goed te bereiken met OV/naast station). Als je met auto gaat, van te voren aanmelden via de lead Petra Bijl.
  • Vrijdag 15 februari 2019 10 -13 in Zeist; aansluitend lunch voor wie mee wil lunchen (adres: Handelsweg 2 in congrescentrum, zaal Lech Walesa)

Met elkaar denken we na over een manier waarop we onze kennis en inzichten kunnen delen met het netwerk en samen bepalen we hoe we de resultaten presenteren of terugkoppelen aan onze collega’s binnen het netwerk. Dit kan op allerlei manieren zoals door middel van een vlog, whitepaper of inspiratiebijeenkomst.

Aanmelden kan via bianca@bedrijvennetwerkhr.nl