Menu +
BedrijvennetwerkHR

Marketing concepten en HRM diensten

Achtergrond

Van HR-professionals wordt vandaag de dag meer gevraagd dan alleen vakgerichte HR kennis en ervaring. Je moet kunnen meedenken vanuit de strategie van de organisatie. En als ‘sparringpartner’ op gelijkwaardig niveau kunnen acteren met de collega’s vanuit de business. Dat betekent uiteraard kennis van de business en relevante kennis van aanpalende vakgebieden als financiën, corporate communicatie en marketing.

Arbeidsmarktcommunicatie is een makkelijk voorbeeld van toepassing van marketing concepten en van de verwevenheid van HRM-diensten met verantwoordelijkheden die elders liggen. Branding en reputatiemanagement bepalen voor een belangrijk deel het imago op de arbeidsmarkt en zijn daarmee mede bepalend voor het succes van werving en voor de (financiële) inspanning die daarvoor nodig is.

Marketingkennis voor HRM kan echter betekenis hebben die verder gaat. Nieuwe producten van de organisatie of een andere benadering van externe klanten vragen mogelijk om andere competenties en verdragen minder of meer personele kosten. Conjuncturele ontwikkelingen kunnen organisaties dwingen tot een positionering wat lager in de prijs/kwaliteit piramide, of bieden juist ruimte voor een wat hogere positionering. Door globale concurrentie en veeleisende klanten is een uiterst turbulente omgeving ontstaan als nieuwe werkelijkheid. Continue product- en procesinnovatie hebben grote en kleine personele gevolgen, in kwantiteit en kwaliteit. HRM kan een belangrijke rol spelen bij een zachte landing van deze personele gevolgen door professionaliteit van de geleverde ondersteuning. Door in een vroeg stadium strategisch mee te denken met het management, en daardoor meer te kunnen anticiperen op wat komen gaat, kunnen personele gevolgen worden geminimaliseerd.

Overigens past marketing in deze turbulente tijden met tal van nieuwe mogelijkheden via social media en haperende oude concepten zoals traditionele advertising enige bescheidenheid. Niet langer is de eenzijdige oriëntatie op (verkoop van) producten voldoende, maar moet de actieve en kritische klant een heldere rol krijgen in een nieuwe mediamix. Een nieuwe vorm van marketing-denken is nodig, die uitgaat van een focus op het verspreiden van een visie van een merk of onderneming. Voor HRM zou dit bijvoorbeeld betekenen dat werknemers onder de noemer ‘internal branding’ intensief betrokken zijn bij het laden van het merk en het verankeren van het merk binnen de organisatie.

Deliverables

Wat kan HR leren van (de fouten van) marketing en welk (innovatief) marketing concept gaat HR (of de HR producten) de komende jaren helpen meerwaarde voor de organisatie/medewerkers/  leidinggevenden te realiseren?