Menu +
BedrijvennetwerkHR

Nooit meer reorganiseren

Achtergrond

Na een lange periode van economische neergang en opeenvolgende reorganisaties lijkt de bodem op veel plekken bereikt, en kunnen we ons voorzichtig afzetten om opwaarts te bewegen. We kunnen weer toekomstgericht gaan denken en bouwen. Maar waar staan we nu en wat gaan we bouwen?

De opeenvolgende reorganisaties hebben zichtbare sporen getrokken. De gevolgen van herhaaldelijk ingrijpen om kostenreductie en verhoogde efficiëntie te bewerkstelligen zijn voelbaar. De werkdruk is hoog en tevredenheid, betrokkenheid, focus en motivatie van de blijvers staan onder druk.

Reorganiseren lijkt inmiddels wat weg te hebben van een primaire management reflex op veranderingen in de omgeving. Of het probleem altijd helder is, of een reorganisatie het juiste antwoord is en of de negatieve gevolgen op termijn meegewogen worden, zijn relevante vragen in dit verband.

De organisatie van de toekomst is niet meer de organisatie uit een nog niet zo ver verleden. De wereldeconomie vraagt innovatieve, hoog competitieve, goed renderende organisaties die maximaal wendbaar zijn. De aandeelhouder verlangt een hoog rendement, de klant eist een continue stroom van vernieuwende producten tegen een aantrekkelijke prijs en de medewerker wil naast een goed salaris een passend privé leven, persoonlijke ontwikkeling en perspectief. Duurzaam is alleen die organisatie die het voor elkaar krijgt om de belangen van alle stakeholders blijvend te verenigen.

Opdrachtformulering

Het eerste deel van de opdracht van deze themagroep is gericht op het kritisch beschouwen van het middel ‘reorganisatie’. Wij dagen uit de stelling hard te maken – zo mogelijk voorzien van voorbeelden van mogelijke negatieve gevolgen – dat reorganiseren te allen tijde vermeden dient te worden.

In het verlengde hiervan behelst het tweede deel van de opdracht de vraag wat daarvoor in de plaats kan komen. Het aandragen van een blauwdruk van de flexibele organisatie die reorganiseren in de toekomst overbodig maakt. Hoe kunnen organisaties inclusief de medewerkers anticiperen op ontwikkelingen. Proactief handelen om knelpunten te voorkomen in plaats van knelpunten op te moeten lossen Dit vergt een holistische bezinning op key HR thema’s als leiderschap, organisatie inrichting en competenties, houding en gedrag van medewerkers, vakbonden, medezeggenschap en alle andere stakeholders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.