Menu +

Organisch veranderen: een eerste verkenning

De Community of Practice “organisch veranderen” heeft een eerste verkenning gedaan op deze vorm van veranderen. Hoe wijkt organisch veranderen af van klassiek veranderen? Wat helpt en belemmert bij organisch veranderen? Je leest het in onderstaand verkenningsverslag.

Daarnaast wordt een oproep tot verdieping en vervolg gedaan. Bij voldoende animo wordt er een vervolg gepland! Toon je interesse door een mail te sturen naar bianca@bedrijvennetwerkhr.nl

Verkenningsverslag organisch veranderen