Menu +

Teal organiseren

Thema: Teal organiseren en Teal leiderschap

Wat is Teal organiseren?

Teal organiseren is een manier van organiseren om wendbaar in te spelen op de razendsnelle (technologische) omstandigheden. Teal organiseren is een volgende fase in de ontwikkeling van organiseren en leiderschap en gaat voorbij aan het rationele, analytische en hiƫrarchische managementdenken. Als de omstandigheden veranderen, moeten mensen, organisaties en samenlevingen zich hierop aanpassen.

Teal verwijst naar een hogere bewustzijnsstaat van waaruit andere vormen van organiseren en leiderschap ontstaan vanuit de principes zelforganisatie, ondernemend, doelbewust en wendbaar.

De intentie van de CoP Teal organiseren is:

 • Koplopers te zijn binnen de organiseren op Teal organiseren via leren door experimenteren. Wij realiseren ons hierbij dat de gewenste verandering door de veranderaars gaan.
 • Met elkaar kennis en ervaring delen en leren van elkaar hoe je de ontwikkeling naar Teal organiseren kunt ontsluiten?
 • Hoe sluiten we aan op de bestaande organisatie en leiderschapsstijl en hoe verleiden we de organisatie en leiders naar een volgende fase van evolutie?
 • Hoe dragen de principes van Teal organiseren bij aan het ontsluiten van potentieel van mensen?
 • Hoe helpt het gedachtengoed van Spiral Dynamics (Graves) bij aan het inzichtelijk maken van de huidige en gewenste evolutionaire ontwikkeling richting Teal leiderschap en organiseren?
 • Hoe kunnen we via vernieuwende methodes en praktische toepassingen leren door experimenteren?
 • Meta: hoe werken we samen en leren we met elkaar in de CoP als team (teamontwikkeling) en intervisie over actuele vraagstukken en casuistiek.

 

De CoP werkt vanuit de eigen casuĆÆstiek, o.a.:

 • Wat betekent Teal organiseren en Teal leiderschap voor de invulling van leiderschapsontwikkeling? Hoe maak je dit praktisch en concreet?
 • Hoe kunnen we de eigen HR Community volgens de principes van Teal organiseren ontwikkelen naar zelforganisatie en organiseren vanuit talent?
 • Hoe draagt Teal organiseren en leiderschap bij aan regie en verantwoordelijkheid bij medewerkers laag in de organisatie.

 

Start Community of Practise (CoP): 16 januari 2017

Frequentie bijeenkomsten: maandelijks in regio Utrecht.

Tot september 2017

Beoogd resultaat:

 • leren door experimenteren in de praktijk
 • delen van de kennis binnen en buiten het netwerk via vlog, whitepaper of learning journal.

Groepsgrootte: 6 tot 8.