Menu +

Wie zijn we?

Het Bedrijvennetwerk HR is een autonoom samenwerkingsverband op het gebied van Human Resources van een twintigtal internationaal opererende bedrijven en organisaties in Nederland. Het netwerk heeft een dubbele doelstelling: inhoudelijke, thematische verdieping èn verbreding van het individuele blikveld en netwerk. Het netwerk probeert op deze wijze een bijdrage te leveren aan de professionalisering van Human Resources Management. Dit doet zij door voor het vakgebied relevante thema’s te duiden, opdrachten te formuleren en inspirerende sprekers uit te nodigen.

In de flyer Wie we zijn en wat we doen lees je de ontstaansgeschiedenis, de geactualiseerde missie en wat we allemaal doen.

LinkedIn

Volg ons op LinkedIn en de inspiratie komt vanzelf in je feed langs!

Ambassadeurs per deelnemende organisatie en een organisatieteam

Elke deelnemende organisatie heeft minimaal twee ambassadeurs die de linking pin zijn om inhoud te agenderen en de achterban te mobiliseren. Voor de begeleiding, communicatie, organisatie en praktische ondersteuning van het netwerk is er een organisatieteam gevormd.

Heb je vragen over het netwerk, schroom niet een van deze leden te benaderen.