Menu +

Wie zijn we?

Het Bedrijvennetwerk HR is een autonoom samenwerkingsverband op het gebied van Human Resources van een twintigtal internationaal opererende bedrijven en organisaties in Nederland.
Het netwerk heeft een dubbele doelstelling: inhoudelijke, thematische verdieping èn verbreding van het individuele blikveld en netwerk. Het netwerk probeert op deze wijze een bijdrage te leveren aan de professionalisering van Human Resources Management.
Dit doet zij door voor het vakgebied relevante thema’s te duiden en opdrachten te formuleren. De verbonden HR professionals met verschillende expertise, werken deze opdracht uit. Al eerder organiseerde het netwerk Events rondom ‘exponential organizations met Yuri van Geest, Nooit meer Reorganiseren met Anne Marie Mars en werd een festival georganiseerd als metafoor van een Positief Leerklimaat.
Lees ook onze flyer met meer informatie!.
Whitepapers zijn beschikbaar via deze link.